Çevre, İş Sağlığı ve Kalite Politikamız

Logoraf olarak;

  • Mağazacılık (market ve raf) sektörünü, dünyayla eş zamanlı olarak takip eden firmamız, yönetim kadromuz ve eğitimli çağdaş personelimizle, müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini kalite, iş sağlığı ve çevre yönetim sistemi şartlarına uygun olarak karşılamayı,
  • Eğitime ve iletişime önem vererek, çalışanlarımızın kalite çevre ve iş güvenliği bilincini arttırmayı,
  • Müşterilerimize sağladığımız hizmetlerin kalitesini sürekli olarak geliştirmeyi,
  • Uluslararası mevzuat ve standartlara uygun ürün ve hizmet üretmeyi,
  • Şirket olarak tüm faaliyetlerimizi gerçekleştirirken çevreye karşı duyarlı olmayı,
  • İlgili tarafların çevre bilincinin geliştirilmesi için çalışmalarda bulunmayı,
  • Atıkların kaynağında en aza indirilmesi,mümkün olduğunda yeniden kullanılması ve geri   dönüştürülmesini sağlamayı,
  • Enerji, hammadde ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlamayı,
  • Entegre Yönetim Sistemimizi sürekli geliştirmeyi ve iyileştirmeyi,
  • Çalışanlarımızın ve faaliyetlerimizden etkilenecek insanların sağlığına gelebilecek olumsuz etkileri önlemek, kendimizin ve diğer şahısların mülkiyetine gelebilecek kaza, hasar ve tehlikeleri daha başlangıç aşamasında kontrol etmek için gerekli her türlü korumayı sağlamayı,
  • Bu doğrultuda çalışanlarımızın çevre ve iş sağlığı güvenliği bilincini geliştirerek,ÇİSK yönetim sistemi anlayışını yaşam felsefesi haline getirmeyi ve bu doğrultuda
  • SEÇ G(Sağlık, Emniyet,Çevre ve Güvenlik) bilincini arttırmayı,
  • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tehlikeleri de aynı hassasiyetle izleyip, bunları en aza indirmek için gerekli çabayı göstermeyi,
  • Yasal yükümlülüklerimize, yürürlükteki Çevre ve İSG mevzuatlarına ve üyesi olduğu kuruluşların şartlarına uymayı,
  • İlgili tarafların çevre ve İSG bilincinin geliştirilmesi için çalışmalarda bulunmayı, Sürekli gelişme felsefesini ve sistemlerini tüm süreçlerde YÖNETİM SİSTEMİ‘ne uygun hale getirmeyi ve etkinliğini sürekli iyileştirmeyi, tüm personele özümsetmeyi ve bu doğrultuda pazar payını, karlılığı ve rekabet gücünü artırmayı

             Taahhüt ederiz.